Dövas kulturarv
– skollivet i Örebro län på 1900-talet

Detta är ett axplock av klipp från de intervjuer som är gjorda inom Projekt Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet. Intervjuerna i sin helhet finns att hitta på Arkivcentrum i Örebro län. Ha en trevlig vandring när du tar del av en liten bit av dövkulturen.

Mer om projektet

I projektet Dövas Kulturarv har vi träffat 51 personer som berättat om skoltiden i Örebro under 1900-talet. De filmade berättelserna arkiveras på ArkivCentrum i Örebro. Från filmerna har citat plockats ut till denna Stadsvandring. Vid utvalda platser ser du klipp från berättelserna med anknytning till platsen. Citat har även plockats ut till vårt läromedel om dövhistoria.

Hur fungerar det?

Hej! Nu ska vi förklara hur denna webbsida kan användas. Du kan använda den i din mobil, surfplatta och dator. Längst upp finns en informationsfilm om projektet. Under den finns en karta över Örebro. På kartan finns platser utplacerade i fyra olika kategorier. Boende är grön färg. Fritid är rosa. Skola är gul. Övrigt är grå. De färgade kategorierna har fyra platser var. Vid varje plats finns det en film. De övriga gråa platserna har bara en kort textinformation. Du kan klicka på varje kategori om du vill att den ska synas/döljas på kartan. Du måste inte vara på plats fysiskt för att kunna se filmerna. På kartan kan du zooma in eller ut. Om du inte vill använda kartan kan du scrolla ner. Där kan du klicka på den rubrik du vill veta mer om. Filmerna där är samma filmer som du hittar på kartan. Varje film är 5-10 minuter lång. De innehåller klipp från de intervjuer vi gjort i projektet. Filmerna är på svenskt teckenspråk, röstsatta samt undertextade på svenska. Lycka till!